Polityka prywatności

Cenimy i szanujemy Twoją prywatność, dlatego poniżej zamieszczone zostały zasady Polityki Prywatności,
która ma zagwarantować bezpieczne korzystanie ze sklepu internetowego biart.pl  
prowadzonego przez firmę BI-ART NADRUKI I HAFTY BARTŁOMIEJ WIEWIÓR z siedzibą w Katowicach
przy ulicy Lipowej 2a, kod pocztowy: 40-102.
Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed bezprawnym działaniem
osób trzecich, dlatego też pragniemy przedstawić jakie informacje o naszych użytkownikach są zbierane
i w jakim celu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z  niniejszą treścią przed rozpoczęciem zakupów
 i przed przekazaniem jakichkolwiek danych za pośrednictwem strony internetowej, gdyż podjęcie
decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu www.biart.pl jest równoważne z akceptacją
niniejszej polityki prywatności. Pragniemy w tym miejscu również podkreślić, że w naszym działaniu
kierujemy się podstawową zasadą: nie udostępniamy i nie sprzedajemy żadnych danych osobowych
 i adresowych osobom trzecim. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja w której zobligowani zostaniemy
 do tego  przez sąd, policję, prokuraturę bądź inny organ uprawniony.

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest firma BI-ART NADRUKI I HAFTY BARTŁOMIEJ WIEWIÓR
 z siedzibą w Katowicach, 40-102, ul.Lipowa 2a
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest to element wymagany do skutecznego złożenia zamówienia
 i dokonania zakupów w sklepie internetowym. Wszelkie dane osobowe podane przez osoby składające zamówienie i
dokonujące zakupów w naszym sklepie internetowym przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży zgodnie z ustawą
 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r. poz. 1182, 1662) oraz na podstawie
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 100 poz. 1024).
Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowo – promocyjnych (Newsletter) dopuszczalne jest wyłącznie za wyraźną
 zgodą osoby składającej zamówienie i dokonującej zakupów w sklepie.

Ponadto dane osobowe Klientów przekazywane są firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 12, 02-274 Warszawa,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000028368, w takim zakresie w jakim niezbędne jest to do zrealizowania dostawy zamówionych towarów.

Klient sklepu biart.pl zostaje anonimowy aż do momentu dokonania pierwszego zakupu lub zarejestrowania się na naszej stronie internetowej.
W takich przypadkach konieczne jest podanie określonych danych teleadresowych takich jak:

1)    imię i nazwisko lub nazwa firmy
2)    NIP firmy (potrzebny do wystawienia faktury VAT)
3)    adres do wysyłki i/lub adres do faktury
4)    adres poczty elektronicznej
5)    numer telefonu

Dane te są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu zakupu w naszym sklepie oraz do kompleksowej obsługi naszych Klientów.
Brak którejkolwiek z wyżej wymienionej informacji uniemożliwi realizację zamówienia.

Zastrzegamy sobie również prawo do wysyłania wiadomości drogą mailową, informujących o etapach realizacji zamówienia.

Niektóre dane zbierane są automatycznie podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Są to informacje dotyczące wizyty użytkownika
takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki internetowej itp...
Dane te wykorzystujemy jedynie w celach statystycznych.