logo
Opublikowane na Koszulki z nadrukiem i haftem | Katowice , Chorzów - BI-ART (http://www.biart.pl/)

Regulamin

                                          REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BIART.PL

Sklep Internetowy nie obsługuje klientów, którzy nie mają zarejestrowanej i aktywnej działalności gospodarczej oraz posiadających nr NIP

Prosimy nie dokonywać płatności przed otrzymaniem informacji mailowej o dostępności zamawianych produktów


Niniejszy regulamin reguluje zasady współpracy pomiędzy BI-ART NADRUKI I HAFTY BARTŁOMIEJ WIEWIÓR, zwanym dalej Dostawcą, a firmą skladającą zamówienie w firmie BI-ART., zwaną dalej Zamawiającym.
Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.biart.pl lub za pomocą adresu e-mail oznacza akceptację przez Zamawiającego Regulaminu Sklepu. Akceptacja dotyczy również przyszłych realizowanych zamówień. Regulamin Slepu pozostaje wiążący bez szczególnego zawiadomienia nawet wtedy, gdy zamówienie jest z nim niezgodne.
Odstępstwa od Regulaminu sklepu są nieważne bez wyraźnej, pisemnej akceptacji ze strony Dostawcy.


                                                                   Składanie zamówień                                                   


Aby złożyć zamówienie w Sklepie, Klient powinien:
1.Zakupów może dokonywać klient, który posiada zarejestrowaną i aktywną firmę w ceidg mający nadany nr NIP
2.Zarejestrować się w Sklepie Internetowym. Podczas rejestracji potrzebne będą dane kontaktowe oraz dane potrzebne do faktury.
3.Wybrać odpowiedni produkt oraz wpisać żądaną ilość ( zamówienie niektórych produktów wiąże się z minimalnymi ilościami, które są zadane już przy wybranych produktach)
4.Tylko kompletne i prawidłowo wypełnione zamówienia będą realizowane
5.Oczekiwać na potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną,
6.W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w złożonym przez Klienta zamówieniu, nie nastąpi jego potwierdzenie przez Sprzedawcę.
7.Termin realizacji zamówionych przez Klienta produktów zostanie potwierdzona przez administratora sklepu. Najczęściej wynosi od 2 dni roboczych na towary dostępne w magazynie. Towary, które są dostępne na magazynach u producenta termin wydłuża się do ok. 10 dni roboczych.
W przypadku braku towaru na magazynie bądź u dostawcy dokładny termin dostawy produktu będzie ustalany indywidualnie z Klientem,
8.Klient może wybrać, czy zakupy mają zostać dostarczone pod adres, który widnieje na fakturze czy pod inny wskazany adres.
9.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni od poniedziałku do piątku, po godz.17.00 oraz w soboty, niedziele i święta, potwierdzane będą przez Sprzedawcę w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.


                                                              Realizacja zamówień i dostawa

1. Minimalna wartość zamówionego towaru wynosi 200,00 zl netto. Wszelkie jednostkowe zamówienia od klientów końcowych, których wartość nie przekracza 200,00 zl netto mogą być niezrealizowane bez podania przyczyn.
2. Kolejność realizacji zamówień jest uzależniona od terminu dokonania wpłaty. Realizowane są zamówienia opłacone. Złożenie zamówienia do momentu dokonania wpłaty nie rezerwuje towaru w magazynie i może skutkowac przejściowym brakiem towaru.
3. Towar jest wysyłany do Zamawiającego na podstawie wpłaty zaksięgowanej na rachunku bankowym Dostawcy .
4. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby w pełni realizować zamówienia. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego dla częściowych realizacji zamówień, potrzebna jest pisemna informacja.
5. Do momentu całkowitego uregulowania płatności przez Zamawiającego, towar pozostaje własnością Dostawcy.
6. Zamówione produkty będą dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
7.W przypadku realizacji większych zamówień, Sprzedawca jest uprawniony, w drodze odrębnych ustaleń z Klientem, do określenia innej formy dostawy.
8. W przypadku uszkodzenia kartonów lub innej widocznej szkody, Zamawiający jest zobowiązany do adnotacji o uszkodzeniu na liście przewozowym w obecności kuriera i przeliczenia towaru w obecności kuriera.


                                                             Płatność za zakupione produkty

1. Płatność za zakupy powinna być dokonana maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od daty zamówienia przedpłatą na konto podane na druku zamówienia.
Nie opłacenie zamówienia w terminie oznacza rezygnację z zamówienia i nie będzie realizowane


                                                              Dokument sprzedaży

1.Sprzedawca wystawia fakturę VAT do każdego zamówienia.
2.Faktura wystawiana jest w chwili, gdy wpłynie płatność na konto.
3.Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu przed dokonaniem płatności wysyłając email na adres sklep@biart.pl lub pod nr telefonu podanym na stronie sklepu


                                                             Koszty wysyłki

1.Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki w wysokości 18 zł netto. Koszt transportu liczony za 1 paczkę ważącą do 30 kg i nie przekraczającą 300cm obwodu paczki
2.W przypadku gdy przesyłka będzie wymagała zapakowania w więcej niż jedną paczkę sprzedawca skontaktuje się z Klientem i doliczy koszty zgodnie z cennikiem.


                                                             Reklamacje

1. Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze.

2. Ponieważ przeznaczeniem towaru jest sprzedaż na rynku odzieży reklamowej i promocyjnej nie przyjmujemy zwrotów, jeżeli towar jest zgodny z zamówieniem i nieuszkodzony oraz oznakowany. Prosimy o rozważne zakupy.
3. Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem zaakceptowanym przez Dostawcę. Reklamacje należy składać w formie pisemnej nie później niż w terminie 1 dnia od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Reklamacji należy dokonać przed wykonaniem dekoracji na towarze, towar po przetworzeniu nie podlega reklamacji !
4. Zastrzega sie możliwość wymiany lub zwrotu towaru wysłanego przez Dostawcą zgodnie z zamówieniem Zamawiającego. O możliwości zwrotu towaru decyduje Dostawca. W każdym przypadku naliczane są wówczas koszty manipulacyjne w wysokości 25 % wartości zamówienia oraz koszt transportu w wysokości 18,00 PLN netto za każdy odesłany karton, za zwrot towaru do magazynu głównego Dostawcy.
5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towarów u producentów.


                                                          Dane Osobowe

1.Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o  ochronie  danych  osobowych  informujemy, iż dane  osobowe  naszych  Klientów przetwarzane są jedynie przez BI-ART NADRUKI I HAFTY BARTŁOMIEJ WIEWIÓR, z siedzibą w Katowicach 40-102, ul. Lipowa 2a.
Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy tj. wysłania zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby sprzedawcy w formie pisemnej.
Rozdział 9. Ochrona praw autorskich i znaków towarowych.
1.Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do elementów Sklepu www.biart.pl są zastrzeżone. Sam Sklep oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 roku nr 80, poz. 904 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 nr 153, poz. 1503 ze. zm.)
2.Wszelkie znaki towarowe używane w Sklepie jak i samo oznaczenie www.biart.pl są znakami towarowymi chronionymi przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 nr 119, poz. 1117 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 20033 nr 153, poz. 1503 ze zm.).

Rozdział 10. Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść obcych informacji i zamieszczonych w Sklepie przez osoby trzecie.
2.Użytkownicy Sklepu zobowiązują się, że nie będą rozpowszechniali za pomocą Sklepu treści o charakterze bezprawnym i obraźliwym naruszających prawa i dobre imię zarówno Firmy BIART jak i osób trzecich.
3.Dokonanie zakupów za pośrednictwem Sklepu oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu, tym samym zobowiązuje się on do jego przestrzegania.
4.Użytkownik Sklepu zobowiązuje się, iż będzie korzystał ze Sklepu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
5.Wszelkie zmiany w treści regulaminu będą zamieszczane w Sklepie z podaniem daty od kiedy obowiązują.

6.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu prawo aktualizacji i wprowadzenia zmian w Sklepie.
7.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego

                                                        Pozostałe warunki


1. Koszty zakupu i transportu wzorów ponosi Zamawiający.
2. Koszt próbek ponosi Zamawiający. Próbki nie podlegają zwrotom.
3. Odcienie kolorów w katalogu i na stronie internetowej mogą różnić się od kolorów rzeczywistych produktów. Reklamacje wynikłe z tych różnic nie będą uwzględniane. Prosimy sprawdzić rzeczywisty odcień tkaniny.
4. Ceny na produkty Dostawcy są cenami netto, bez podatku VAT.
5. Wszelkie zmiany odnoszące sie do Regulaminu Sklepu wymagają formy pisemnej oraz akceptacji Dostawcy i Zamawiającego.Adres źródła: http://www.biart.pl/regulamin