Zaufali Nam
Fundusz
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby
Program Regionalny - Narodowa Strategia SpójnościŚląskie - Pozytywna energiaUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Rozszerzenie działalności Bi-ART drogą do wzrostu konkurencyjności firmy
Bi-Art Reklama i Promocja Bartłomiej Wiewiór
Kwota projektu firmy: 255 348,00 PLN
Kwota dofinansowania: 124 560,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Kontakt

Bi-Art

NADRUKI I HAFTY
ul. Lipowa 2a
40-102 Katowice
tel. (32) 739 04 38
tel (32) 354 03 42
E-mail: sklep@biart.pl
biart@biart.pl
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00